Đóng
 • vi
 • Chili System

  Username System

  Tại Uzbekistan

  – Công ty đầu tư nước ngoài, trong cá lĩnh vực: Trại sản xuất, lai tạo các loại giống thuỷ sản; Nhà máy sản xuất […]

  10/12/2018 Chili System

  Tại Campuchia

  -Sản xuất, chuyển giao công nghệ các loại giống thuỷ sản, tư vấn, chuyển giao công nghệ nuôi cá thương phẩm

  10/12/2018 Chili System